POUŽITÍ a VÝHODY INSTALACE REGULÁTORU

20.09.2010 23:39

 

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU  "POLMAR"                                                                         

POUŽITÍ      U uzavřených topenišť,typu - kamna, krby, kotle (pyro, dřevo, uhlí, plyn,)

 VÝHODY INSTALACE REGULÁTORU

1.             úspora paliva až 45% v případě dřeva

2.             omezení emise škodlivých látek do ovzduší až70%

3.             univerzální použití (možnost použití ve starých i nových topných a větracích systémech)

4.             umožňuje plynulou regulaci parametrů průchodu plynů v kouřovodech a ventilačním potrubí

5.             zamezuje zafoukávání i při úhlu náporu větru od –75° do +75°, (v kouřovodu nebo ventilačním                  potrubí je podtlak)

6.             omezuje vliv vnějších vlivů na komínový tah (stabilizuje průchod bez ohledu na rychlost a úhel                  náporu větru na nástavec)

7.             jednoduchá montáž a regulace(seřízení)

8.             chybí pohyblivé prvky, které by se mohly mechanicky opotřebit a zároveň by mohly ohrozit                       uživatele

9.             zvyšuje bezpečnost používání topných zařízení (zvláště plynových a olejových) díky odstranění    výbuchového zapalování plynových hořáků nebo velice nebezpečného problému zhasínání                kontrolního plamene

10.           omezuje erozi komínových systémů díky výraznému snížení kondenzování vody

11.           není nutná výměna v případě přechodu na jiný druh paliva (např. z uhlí na plyn), stačí jenom                    opětovná regulace(seřízení)

12.           byl kladně oceněn mnoha odborníky z oboru úspory energie, vytápění a ventilace

13.           typová řada umožňující jeho použití v kotelnách s výkonem od 5kW do 2MW

 

 

Zpět