REGULACE = levné vytápění

 

Nevyhazujte peníze komínem.''Pomůžeme i Vám''.

Snížení nákladů a zvýšení pohodlí při vytápění.

Regulátor komínového tahu POLMAR
- eliminuje vliv větru na kolísání komínového tahu
- zvyšuje účinnost spalovacího zařízení
- významně snižuje komínovou ztrátu
- optimalizuje spalovací proces
- výrazně snižuje emise

 

S NAŠÍM REGULÁTOREM UŠETŘÍTE 
  ZA DŘEVO, UHLÍ NEBO PLYN. 
Zamezením zafoukání bočním větrem v rozmezí

-75° do +90° úhlu náběhu větru na komín:

 • zamezíte ochlazování kotle
 • omezíte tepelné ztráty
 • zvýšíte spalovací teplotu
 • prodloužíte životnost komínu
 • prodloužíte dobu mezi přikládáním
 • zamezíte zpětnému úniku spalin
 • zajistíte náležitou bezpečnost
 • regulátoru lze též využít pro zlepšení účinnosti ventilačních zařízení

 

 

 • výrobek je jednoduchý
 • lehce se montuje a seřizuje
 • nemá žádné funkční pohyblivé části a tím je bezporuchový
 • kvalitní nerezová slitina zaručuje dlouhodobou životnost
 • rychlá návratnost investic
 • v zahraničí využíván od roku 1993

 

 Výrazné snížení emisí !