Jak to začalo

23.09.2010 03:42

 

 

Regulátor komínového tahu byl ještě před 20 lety pouze myšlenkou - představou, které po mnohá modifikacích finální podobu a rozsah použití dala firma POLMAR s 25-ti letou tradicí. Od tohoto okamžiku se hlavní náplní činnosti firmy stala optimalizace spalovacích procesů, problematika odvodu zplodin a ventilace. V r. 1993 jsme obdrželi povolení CORBTI „INSTAL“ ve Varšavě č. 258/93 na výrobu a použití regulátorů ve stavebnictví. V březnu 1998 po opětovných podrobných zkouškách provedených na žádost CORBTI „INSTAL“ ve Varšavě, již dle požadavků EU, v Institutu letecké techniky a aplikované mechaniky Varšavského vysokého učení technického, zařízení získalo technický atest č. AT/98-01-0336 s platností do ledna 2006 r. V červnu 2001 získal regulátor komínového tahu POLMAR Certifikát – Atest schvalující jeho použití na území České republiky (číslo: B-31-00534/01). V prosinci 2001 r. se opět potvrdily účinnost a přednosti tohoto zařízení. Podrobné zkoušky provedené Báňským ústavem pro těžbu nafty a plynu v Krakově přinesly výsledky v podobě technického atestu č. AT/2001-05-52, platného do prosince 2006 r. Návštěva vládních expertů z Běloruska rovněž potvrdila přednosti regulátoru a projevila ochotu vystavit schvalovací certifikát i pro tento stát. Nyní běží přípravy na získání příslušného dokumentu schvalujícího použití regulátoru na území Německa. Do dnešního dne funguje úspěšně několik tisíc regulátorů na různých objektech v Polsku, Čechách a na Slovensku. V roce 2004 byl systém regulace nominován na Zlatou medaili veletrhu SHK Brno a označen ministrem Ambrozkem při předávání Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2003:

 

. . . Za projekt hodný zvláštního zřetele byl označen projekt společnosti CENTROPA Thermology, s.r.o., „Projekt ochrany ovzduší prostřednictvím snížení emisí díky regulaci a optimalizaci tahu komínů u středních a drobných zdrojů“. Výsledkem je nejenom energetická, ale i ekologická úspora, která jde ruku v ruce i s úsporou ekonomickou 

 

Zpět